Thai  Thai

ที่พักปาย

Tag: ล่องแก่งแม่น้ำปาย

ล่องแก่งแม่น้ำปาย

ปาย..แบ่งปันแม่น้ำปาย เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดจากทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาว ในเขตอำเภอปาย ไหลสู่ทิศใต้ผ่าน 3 อำเภอ คือ อำเภอปาย-อำเภอปางมะผ้า-อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และไปบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน (แม่น้ำคงคา) มีความยาวประมาณ 180 กม. สามารถชมทัศนียภาพ ที่สวยงามของธรรมชาติและป่าเขา โดยธรรมชาติของลำน้ำปาย บางช่วงบางฤดูระดับจะไม่เท่ากัน การล่องแก่งแม่น้ำปาย มี

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com