Thai  Thai

ที่พักปาย

ปาย..สนุก ที่ปาย แม่ฮ่องสอน

ปาย..สนุก ที่ปาย แม่ฮ่องสอน
ปาย..สนุก ที่ปาย แม่ฮ่องสอน
ปาย..สนุก ที่ปาย แม่ฮ่องสอน

เมืองปาย เป็นเมืองเล็กๆ ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีนักท่องเที่ยวหนุ่มสาวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากเหมือนถนนข้าวสารในกรุงเทพ เพียงแต่ที่ปายนี้เงียบสงบและน่าอยู่มากกว่า บ้านเรือนและร้านค้า ส่วนใหญ่ทำจากไม้สัก และสังกะสี ซึ่งเป็นเสน่ห์ให้ผู้คนยังหลั่งไหลมาสัมผัสความเป็นไทยและธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์

 

ไปปายกันเถอะ

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com