Thai  Thai

ที่พักปาย

ล่องแก่งแม่น้ำปาย

ล่องแก่งแม่น้ำปาย
ล่องแก่งแม่น้ำปาย

 

แม่น้ำปาย เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดจากทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาว ในเขตอำเภอปาย ไหลสู่ทิศใต้ผ่าน 3 อำเภอ คือ อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และไปบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน (แม่น้ำคงคา) มีความยาวประมาณ 180 กม. สามารถชมทัศนียภาพ ที่สวยงามของธรรมชาติและป่าเขา โดยธรรมชาติของลำน้ำปาย บางช่วงบางฤดูระดับจะไม่เท่ากัน

การล่องแก่งแม่น้ำปาย มี 2 ระยะทาง คือ เริ่มต้นจากต้นแม่น้ำปาย อำเภอปาย ถึง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ อำเภอแม่ฮ่องสอน รวมระยะทาง 70 กม. ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน เริ่มต้นจากแม่น้ำของ อำเภอปางมะผ้า ถึง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ อำเภอแม่ฮ่องสอน รวมระยะทาง 45 กม. ใช่เวลา 2 วัน 1 คืน และโปรแกรม 1 วัน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามและสนุกสนานตลอดสายน้ำ เช่น น้ำตกซู่ซ่าที่สวยงาม ผจญภัยในถ้ำ แช่ตัวในบ่อโคลน กระโดหน้าผาสูงกว่า 10 เมตร ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การล่องแก่งคือ เดือนมิถุนายน กุมภาพันธ์ของทุกปี ระดับของแก่งน้ำมีระดับตั้งแต่ 1 4 ช่วงฤดูฝนอาจถึงระดับ 5 ซึ่งมีความยากมากและระดับน้ำรุนแรง การล่องแก่งแม่น้ำปายจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้เชียวชาญท้องถิ่นและผู้ประกอบการธุรกิจด้านล่องแก่งโดยตรง

 

สถานที่ท่องเที่ยว

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com