Thai  Thai

ที่พักปาย

ครัวเวียงปาย

ครัวเวียงปาย
ครัวเวียงปาย

ครัวเวียงปาย ร้านอาหารที่เน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพด้วยอาหารไทยและอาหารเหนือแบบรสชาติต้นตำหรับ ทำให้คุณได้อิ่มอร่อยไปกับรสชาติอาหารและยังทำให้มีสุขภาพที่ดีอีกด้วย ด้วยวัตถุดิบที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ครัวแห่งนี้จึงมีแปลงปลูกผัก ข้าว และผลไม้ โดยยึดหลักของการทำเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมี
จากตัวเมืองปาย เลี้ยวที่สี่แยกไฟแดงไปทางโรงพยาบาลปาย ขับตรงไป ปายเฮิร์บรีสอร์ท จะอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย ครัวเวียงปาย ตั้งอยู่ในบริเวณปายเฮิร์บรีสอร์ท ข้อมูลจาก thai.tourismthailand.org


เลขที่ 323 หมู่ 5 บริเวณ/อาคาร ภายในปายเฮิร์บรีสอร์ท ตำบล เวียงใต้ อำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน
 
โทร: +66 3864 4 41-7

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com